Legoslakt

I mån av utrymme i tid och plats, i slakteri och kylrum, hjälper vi gärna till med legoslakt och legostyckning av får och lamm. Kontakta oss gärna i god tid. 
Priser, exklusive moms:
Slakt lamm 375 kronor/djur upp till 26 kg sedan debitering som får. / Får 405 kr/djur
Hygienavdrag: +80kr/djur. Dito oklippta får/vårfödda lamm efter 1 februari.
Standardstyckning lamm 250 kr/djur / Grillstyckning lamm 275 kr/djur. Får 295 kr/djur.

Vid leverans av lamm inför slakt skall en djurägarförsäkring » och ett transportdokument » följa med lammen. De finns att ladda hem här. Djuren levereras inför levandedjursbesiktning 7-7:30 eller ifall utrymme finns komma kvällen innan 17-19.  Era skinn hämtar ni på eftermiddagen.

 

 

Lindås Lamm | Elsa Lund Magnussen | Lindås 305 | 655 94 Karlstad | tel: 070-5621214 | BG 268-2557| epost: info@lindaslamm.se Ekologisk uppfödning av lamm