Legoslakt

I mån av utrymme i tid och plats, i slakteri och kylrum, hjälper vi gärna till med legoslakt och legostyckning av får och lamm. Kontakta oss gärna i god tid. 
Priser, exklusive moms:
Slakt lamm 345 kronor/djur upp till 26 kg sedan debitering som får. / Får 395 kr/djur
Hygienavdrag: +80kr/djur. Dito oklippta får/vårfödda lamm efter 1 februari.
Grovstyckning lamm 200 kr/djur / Finstyckning lamm 240 kr/djur. Får 290 kr/djur
Vakuumpackning av köttet i lådan +170 kr/låda. Renskärning av hals, slaksidor och malning +110 kr/lamm. Övriga önskemål enligt överenskommelse.

Vid leverans av lamm inför slakt skall en djurägarförsäkring » och ett transportdokument » följa med lammen. De finns att ladda hem här. Djuren kan antingen komma kvällen innan 17-19, eller på morgonen 7-7:30. Era skinn hämtar ni på eftermiddagen.

 

 

Lindås Lamm | Elsa Lund Magnussen | Lindås 305 | 655 94 Karlstad | tel: 070-5621214 | BG 268-2557| epost: info@lindaslamm.se Ekologisk uppfödning av lamm