Hitta hit

Från E18 Karlstad-Kristinehamn
Kör av till Skattkärr. I rondellen mot Spånga. Kör sedan mot Kappstad och Ökna. I Öknakorset kör mot Molkom. Sedan vänster mot Forsnäs och höger mot Lindås

Från Väg 63 Karlstad-Filipstad Kör mot Ökna, skyltat ca 10 km nordost om Karlstad. Efter 7 km ta vänster mot Lindås

GPS-koordinaterna är:

WGS84 59°28'49.5"N 13°43'0.8"E

WGS84 DDM 59°28.825'N 13°43.014'E

WGS84 decimal (lat, lon) 59.480421, 13.716903

RT90 6597417, 1381666

SWEREF99 TM 6594250, 427316

 

Lindås Lamm | Elsa Lund Magnussen | Lindås 305 | 655 94 Karlstad | tel: 070-5621214 | BG 268-2557| epost: info@lindaslamm.se Ekologisk uppfödning av lamm