Gården & Historiken

Elsa Lund-Magnussen driver Lindås lamm. Hon och maken Espen köpte gården 1991 av ättlingar till finnen Mattson från Tavastehus. Peder Mattson kom till hemmanet Lindås 1601 och efter sju års visad nyodling fick han 1608 gåvobrev av Karl den IX. Byn Lindås som ligger vid södra änden av sjön Gapern två mil nordost om Karlstad kallas fortfarande Finngårn i folkmun och består i dag av tre gårdar där Elsa och Espen brukar den södra.

De har parallellt med jobb utanför gården rustat hus, byggnader, mark samt röjt och planterat skog. Fåren har hela tiden funnits med, i röjningstjänst och som naturvårdare. År 2008 påbörjades uppbyggnaden av gårdsslakteriet som i november 2009 stod klart och godkändes av Livsmedelsverket. Ovanpå slakteriet finns en trivsam kurs- och kalasvåning. Verksamheten på gården i dag är ekologisk uppfödning av lamm, gårdsslakteri, styckning och försäljning av kött, lammskinn, ull, kurs- och kalas samt skogsbruk. På åkermarken, 30 hektar, odlas ekologiskt vinterfoder och bete för gårdens får.

2021 stod det nya fårhuset klart, byggt med limträbalkar och plats för 160 tackor med lamm.

Lindås Lamm | Elsa Lund Magnussen | Lindås 305 | 655 94 Karlstad | tel: 070-5621214 | BG 268-2557| epost: info@lindaslamm.se Ekologisk uppfödning av lamm