Finngård i Värmland

Ett gott fårliv mitt i naturen

Om gården

Elsa Lund-Magnussen driver Lindås lamm. Hon och maken Espen köpte gården 1991 av ättlingar till finnen Mattson från Tavastehus. De har parallellt med jobb utanför gården rustat hus, byggnader, mark samt röjt och planterat skog. Fåren har hela tiden funnits med, i röjningstjänst och som naturvårdare. År 2008 påbörjades uppbyggnaden av gårdsslakteriet som i november 2009 stod klart och godkändes av Livsmedelsverket. Ovanpå slakteriet finns en trivsam kurs- och kalasvåning. Verksamheten på gården i dag är ekologisk uppfödning av lamm, gårdsslakteri, styckning och försäljning av kött, lammskinn, ull, kurs- och kalas samt skogsbruk. På åkermarken, 30 hektar, odlas ekologiskt vinterfoder och bete för gårdens får. 2021 stod det nya fårhuset klart, byggt med limträbalkar och plats för 160 tackor med lamm.

Historiken

Peder Mattson kom till hemmanet Lindås 1601 och efter sju års visad nyodling fick han 1608 gåvobrev av Karl den IX. Byn Lindås som ligger vid södra änden av sjön Gapern två mil nordost om Karlstad kallas fortfarande Finngårn i folkmun och består i dag av tre gårdar där Elsa och Espen brukar den södra.

Fåren

På Lindås finns en besättning med 80 tackor som har inslag och korsningar med tre olika raser; gotlandsfår, finull och texel. Gotlandsfåren ger fina skinn, finullsfåren är goda mödrar och texel ger mycket kött. Lammen föds på våren. De går sedan ute hela sommaren och betar gräs, örter och sly tillsammans med sina mödrar. I augusti skiljs tackorna och lammen åt. Tackorna återhämtar sig inför betäckning och ny dräktighet. Lammen får växa till ytterligare inför slakt. De flesta lammen går till slakteriet direkt från betet under hösten. Lamm som är för små får i egen takt växa vidare på skördat gräs och klöver, s k ensilage under vintern och är redo för slakt till påsk.

Lamm är idisslare och gräs och örter ger ett smakrikt och nyttigt kött samtidigt som de betande djuren gynnar ekologisk mångfald och öppna landskap. Vintertid väljer tackorna själva om de vill vistas inomhus eller ute. De har fri tillgång till ensilage, mineraler, salt. Inför lamning och under digivning kompletteras ensilaget med ekologiskt kraftfoder. Fåren klipps en till 2 gånger om året. Lammen vägs regelbundet. Fåren genomgår fortlöpande hälsokontroll och är anslutna till fårhälsovården. Gården och djuren är ekologiska och gården certifieras av SMAK.

Under 2019/2021 byggde vi nytt fårhus. En byggnad för bättre miljö, större utrymme vid lamning och enklare hantering i samband med vägning av lamm, klippning mm.