Gårdsslakteri i Värmland

Respekt kunskap och omsorg för bästa kvalitet

Slakteriet

2009 stod mitt EU-godkända gårdsslakteri nr 338 klart. Det är ett modernt småskaligt slakteri. Lammen vänjer sig att bli förtrogna med miljön kring slakteriet, så när det är dags för höstslakt uppstår minimal stress.

Målsättningen är att nå högsta möjliga köttkvalitet. Få slaktdagar och stor kyl-kapacitet gör att hängmörning kan styras individuellt för varje djur. Efter ca en veckas hängmörning fortsätter jag processen genom att vakuumpacka detaljer som fryses ner efter ytterligare ca  en vecka i kylrum. Djuren betar gräs och örter på vår ekologiska gård, de växer i sin egen takt, slipper transporter och annan stress. Detta skapar tillsammans betingelser för en unik, hög kvalitet på våra produkter. Slakteriet är certifierat för ekologisk slakt.